Home / Miền Bắc / Hải Phòng

Hải Phòng

Các đền, chùa, miếu, lăng nổi tiếng linh thiêng và đẹp ở Hải Phòng, địa chỉ, chỉ đường đi từ Hà Nội đến thăm viếng

Sách: 50 ngôi chùa cổ Hải Phòng

sách chùa cổ hải phòng

Cuốn sách “Chùa cổ Hải Phòng” tập 1 giới thiệu 50 ngôi chùa cổ, nổi tiếng, linh thiêng ở Hải Phòng như chùa Đỏ, chùa Dư Hàng, chùa Đông Khê… Sách xuất bản năm 2014, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hội Khoa học Lịch sử và …

Read More »