Home / Miền Bắc / Thái Nguyên

Thái Nguyên

Các đền, chùa, miếu, lăng nổi tiếng linh thiêng và đẹp ở Thái Nguyên, địa chỉ, chỉ đường đi từ Hà Nội đến thăm viếng

Thái Nguyên: Cụm di tích Đình-Đền-Chùa Cầu Muối nổi tiếng linh thiêng “Cầu gì được đấy – Ứớc thỏa lòng thành”

đền công đồng phú bình thái nguyên

Cụm di tích đình – đền – chùa Cầu Muối ở huyện Phú Bình, Thái Nguyên có 2 ngôi Đền nổi tiếng linh thiêng “Cầu gì được đấy – ước thỏa lòng thành” có tên Đền Công Đồng và Đền Thượng. Lịch sử Cụm di tích Đình – Đền – …

Read More »