Bài viết mới

Sách: 50 ngôi chùa cổ Hải Phòng

sách chùa cổ hải phòng

Cuốn sách “Chùa cổ Hải Phòng” tập 1 giới thiệu 50 ngôi chùa cổ, nổi tiếng, linh thiêng ở Hải Phòng như chùa Đỏ, chùa Dư Hàng, chùa Đông Khê… Sách xuất bản năm 2014, do Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố, Hội Khoa học Lịch sử và …

Read More »